Asfaltverharding | Knipscheer Infrastructuur B.V. Asfaltverharding – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Al geruime tijd voeren wij asfaltwerken uit in eigen beheer, zowel herstel als realisatie van nieuwe asfaltverhardingen. De herstel werkzaamheden bestaan uit o.a. bakfrezen, dichten van scheuren in asfaltverhardingen en overlagen van bestaande verhardingen.Sinds enige tijd is Knipscheer is het bezit van een asphalt repair unit waarbij kleine scheuren of gaten in het asfalt duurzaam gerepareerd kunnen worden (zie link asfaltreparaties).

Asfaltwerken uitgevoerd in reconstructies, alsook terreinverhardingen en fietspaden behoren bij het uitvoeringspakket. Als verharding nabij bushaltes kunnen wij een mengsel van zeer open asfaltbeton met betonslurry aanbieden. De voordelen van beton en asfalt worden hierbij gecombineerd. Spoorvorming is vrijwel uitgesloten.

Enkele recent uitgevoerde nieuwe of reconstructie asfalt projecten zijn:
– Afbouw / reconstructie Havezathenallee te Zwolle, aanneemsom: € 980.000,-
– Reconstructie De Noord t.h.v. NS station te Dronten, aanneemsom: € 1.300.000,-
– Aanleg Poortdreef in gebied 4B1-4D te Almere-Poort, aanneemsom: € 600.000,-
– Vervangen wegduikers in asfaltwegen buitengebied Noordoostpolder, aanneemsom: € 130.000,-
– Vloeistofdichte asfalt + betonslurry terreinverharding opslag Metaalhandel De Horne Haskeshorne, aanneemsom: € 200.000