Rioleringen | Knipscheer Infrastructuur B.V. Rioleringen – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Knipscheer Infrastructuur verzorgt ondermeer de aanleg en vervanging van diverse riolerings- en drainagesystemen (incl. duikers). Gehele woonwijken worden woon- en bouwrijp gemaakt maar ook kleine (spoed)klussen zijn ons op het lijf geschreven.

Enkele  uitgevoerde projecten zijn:

– Bouwrijp maken perceel Bouwfabriek  te Almere Poort, aanneemsom € 1.200.000,-
– Bouwrijp maken De Graafschap 1e fase te Biddinghuizen, aanneemsom € 890.000,-
– Bouwrijpmaken Emmelhage fase 1b Emmeloord (incl. bouwstraten), aanneemsom € 3.286.000,-
– Rioolherstel en sanering Gordingweg te Almere 744.000,-
– E & C van realisatie rioolgemaal te Almere-Buiten  € 120.000,-
– Rioolherstel Bouwmeesterbuurt Almere-Buiten, aanneemsom € 424.000,-
– Aanleg diepriool ten behoeve van waterkwaliteit De Zate Dronten, aanneemsom € 811.812,-

Knipscheer heeft ook de mogelijkheden en apparatuur om de grondwaterstanden continu te meten, intensiteit van de riooloverstorten inzichtelijk te maken, etc.

Vraag vrijblijvend meer informatie of een offerte aan.