Rail-Infra werk | Knipscheer Infrastructuur B.V. Rail-Infra werk – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Sinds 2002 heeft Knipscheer Infrastructuur ook een bedrijfstak opgezet welke civiele werkzaamheden verricht met betrekking tot de railinfra (en OV) structuur. Zie :  www.knipscheer-railinfra.nl

Volledig omschreven betreft het: het aannemen en uitvoeren van grondwerken, bestratingen, betonwerken, kunstwerken, betonwerken, duikers, rioleringen, drainagewerken en overige civieltechnische werken rondom elektrificeerde en in exploitatie zijnde railinfrastructuur.

Hieronder enkele reeds voor ProRail, NS en anderen uitgevoerde of in uitvoering zijnde projecten :

– Realisatie van diverse geluidsschermen  (UAV-GC)

– Aanpassen blinde geleidelijnen op diverse stations / perrons NS

– Duikers onder de spoorbaan vernieuwen / aanpassen

– Perronspoorreinigen diverse station NS

– Tiel, nieuwbouw bewaakte rijwielstalling

– Herstellen brandblusleidingen Waalhaven

– Realisatie Inrichtingsplan Sporendriekhoek Betuweroute incl. bouw onderstation

– Onderhoud betonobjecten spoorlijn Delft – Schiedam

– Vernieuwing tankplaten diesellocaties N.O. Nederland

– Vervangen van 3 stalen bruggen door betonnen duikers onder het treinspoor Groningen – Leeuwarden

Voor meer informatie:
www.knipscheer-railinfra.nl