Rioolwerk | Knipscheer Infrastructuur B.V. Rioolwerk – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Category Archives: Rioolwerk

01 mrt

Bouwrijp maken Holland Park te Diemen

Wij zijn sinds begin dit jaar druk bezig met werkzaamheden in het kader van Bouwrijp maken Holland Park te Diemen. De riolering wordt ter plaatse onderheid aangelegd (tussen stalen damwanden), kademuren gerealiseerd, en landhoofden voor een nog te realiseren brug. Aansluitend wordt deze fase ook woonrijp gemaakt.

lees meer
22 dec

Spoedklus te Heerenveen Oranjewoud deze week gereed

Deze week met de laatste werkzaamheden in Heerenveen Oranjewoud bezig, inclusief aanbrengen asfalt. Spoedklus! De bewoners hebben nog voor de Kerst weer een goede toegang tot de woningen. Na de wintersluiting verder met de vervolg werkzaamheden. Hieronder een korte impressie.

lees meer
05 sep

Vacuümriolering Kemphaan Almere gereed!

De realisatie van een vacuümriolering op de Kemphaan te Almere is recent afgerond. Zie hier een korte film over dit project en de samenwerking van Qua-Vac en Knipscheer Infrastructuur ! Zie link : https://youtu.be/0hqBUIugFiE

lees meer
15 apr

Bouw- en Woonrijp maken Smedingplein / Lange Nering te Emmeloord

Wij zijn momenteel druk bezig om in het centrum c.q. winkelgebied van Emmeloord aanpassingen aan het riool te verzorgen. Aansluitend vindt ook de terreinafwerking plaats. Hieronder een indruk van de werkzaamheden in deze complexe drukke omgeving (zowel qua ondergrond alsook bovengrond).      

lees meer
30 sep

Aanleg regenwaterriool Emmeloord gereed

Inmiddels is het project realisatie Regenwaterriolering in woonwijk De Zuidert in Emmeloord in opdracht van de gemeente Noordoostpolder afgerond (aanneemsom ca. € 870.000,-). De regenwater afvoer is afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel en de grondwaterstand wordt verlaagd door middel van een drainagetransportriool. De bestrating is door de gehele wijk vernieuwd. Hieronder een impressie van vernieuwing deel hoofdriolering.

lees meer