Voortgang realisatie 3 betonbruggen De Passage te Dronten

Civiele Beton

Hieronder een korte impressie van het aanbrengen van betonnen liggers voor de eerste van de drie te bouwen betonbruggen in de De Passage te Dronten.