Bouwrijp: De Graafschap, Biddinghuizen | Knipscheer Infrastructuur B.V. Bouwrijp: De Graafschap, Biddinghuizen – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Bouwrijp: De Graafschap, Biddinghuizen

Aanneemsom: € 1,1 miljoen (afgerekend bedrag bij benadering)

 

Omschrijving belangrijkste werkzaamheden en leveranties:

– het frezen van het werkterrein;

– het opbreken van bestaande verhardingen;

– het verrichten van grondwerkzaamheden t.b.v. cunetten en watergangen;

– het verrichten van rioleringswerkzaamheden incl. putten en uitleggers;

– het leveren en aanbrengen van funderingen van Grauwacke, speciaal aanvulzand en brekerzand (waterdoorlatende constructie);

– het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen t.b.v. bouwwegen (incl. fietspad);

– het aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen;

– het uitvoeren van verkeersmaatregelen;

– het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Uitvoeringsperiode: april 2011 t/m december 2011

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA