Brugduiker en keermuur Zuidpolder te Eemnes | Knipscheer Infrastructuur B.V. Brugduiker en keermuur Zuidpolder te Eemnes – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Brugduiker en keermuur Zuidpolder te Eemnes

Realisatie brugduiker en kademuren Zuidpolder Eemnes

In november 2015 is gestart met het opstellen van een Uitvoeringsontwerp voor de brugduiker en de kademuren. Eén en ander in overleg met de stakekholders waaronder de Opdrachtgever, gemeente Eemnes, bouw- en civiele aannemers en nutsbedrijven.

In de uitvoering is allereerst gestart met het grondwerk inclusief bemaling en het uitvoeren van een grondverbetering. Daarnaast ook aanpassingen aan de riolering waaronder verplaatsen put, gemaal in stand houden en het inkorten van enkele duikers.

Vervolgens is gestart met het aanbrengen van betonfunderingen. Hierna zijn de kade c.q. keermuren en brugduiker gebouwd inclusief metselwerk, leuningen etc. De kademuren zijn aan diversen zijden van de brugduiker gerealiseerd. Tevens zijn voor bouwbedrijf Van Wijnen diverse werkzaamheden uitgevoerd om ook bij de woningen dezelfde kerende constructie te realiseren.

Kader

Projectomschrijving:  Brugduiker en keermuur Zuidpolder Eemnes

Opdrachtgever: Zuidpolder CV Eemnes

Opdrachtsom: € 220.000,- excl. btw

Periode van uitvoering: december 2015 – maart 2016

Contractvorm:  UAV-GC

Bijzonderheden: Zeer kort ontwerp-traject tot UO, kademuur gefundeerd op staal.

Locatie: Aanneemsom: Opdrachtgever:

15 april eemnes 2 15 april 4 15 april eemnes 3 15 april eemnes 2 15 april eemnes 1 grondwerk duiker eemnes

Sfeerimpressie