Duurzame oevers, Flevoland | Knipscheer Infrastructuur B.V. Duurzame oevers, Flevoland – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Duurzame oevers, Flevoland

Inrichting Duurzame Oevers Flevoland.

Het uit te voeren werk was gelegen binnen de gemeenten Dronten en Lelystad.
Het betrof het onderhoud en/of aanpassen van diverse watergangen.

Aanneemsom: circa € 816.000,- (Openbare EMVI aanbesteding)

Opdrachtgever: Waterschap Zuiderzeeland

Omschrijving belangrijkste werkzaamheden en leveranties:

Het werk bestond in hoofdzaak uit:
- verwijderen lichte beschoeiing ca.  20.000 m;
- aanbrengen paal schot constructie ca.  20.000 m;
- aanbrengen schijnduikers;
- aanbrengen cq. verlengen van eindbuizen;
- aanleggen van een duurzame oever profiel ca.  20.000m;
- inzaaien van aangelegde oevers ca.  20.000 m;
- uitdiepen watergangen ca.    7500 m;
- het ter beschikking stellen van personeel en materieel;
- verrichten van alle bijkomende werkzaamheden.

onderhoud beschoeiing 2011

Foto0092

IMG_1412

IMG_1391

OLYMPUS DIGITAL CAMERA