Herinrichting aanloophaven, Zeewolde | Knipscheer Infrastructuur B.V. Herinrichting aanloophaven, Zeewolde – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Herinrichting aanloophaven, Zeewolde

Herinrichting Aanloophaven Zeewolde

De herinrichting van de Aanloophaven start eind 2013 en is een jaar  later gereed. De herinrichting bestaat uit vier delen, het herstellen van de  kademuren, een opknapbeurt voor het havenhoofd, bebouwing van het Noordereiland  en de Aanloophaven zelf. Onderdeel van de herinrichting is ook het Raadhuisplein.

Aanneemsom: ruim € 1.000.000,- (EMVI aanbesteding)

Omschrijving belangrijkste werkzaamheden en leveranties:

– verrichten diverse opruimingswerkzaamheden;
– verrichten van sloopwerk;
– graven, vervoeren en verwerken grond;
– verwerken van zand;
– aanbrengen drainage;
– aanbrengen riolering;
– aanbrengen muren;
– plaatsen damwanden;
– ophogen kade;
– versterken steiger;
– bouwen steigers;
– verwerken verhardingsfunderingsmaterialen;
– aanbrengen bestratingen;
– plaatsen terreinafscheidingen;
– bemesten en inzaaien;
– aanbrengen beplanting;
– bijkomende werkzaamheden.

Uitvoeringsperiode: 4e kwartaal 2013 t/m 2e kwartaal 2014

haven zeewolde 1 haven zeewolde 2 haven zeewolde 3 haven zeewolde 4 haven zeewolde 5 haven zeewolde 6 haven zeewolde 7 haven zeewolde 9 haven zeewolde 10 haven zeewolde 11 haven zeewolde 15 haven zeewolde 16 haven zeewolde 18