Herstel rietoevers | Knipscheer Infrastructuur B.V. Herstel rietoevers – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Herstel rietoevers Hieren en Doornspijk

Voor opdrachtgever Coöperatie Gastvrije Randmeren is begin dit jaar het werk ‘Herstel rietoevers Harderwijk- Hierdense Beek en Oude Zeeweg 12 te Doornspijk’ uitgevoerd. Het bestek is voorbereid en aanbesteed door Bureau Maris.

Het project omvatte voornamelijk het herstellen en uitbreiden van de rietzone langs het Veluwemeer tussen Harderwijk en Elburg. De achterliggende gedachte is herstel van het biotoop voor moerasvogels zoals de Grote Karekiet en de Roerdomp. Delen van de rietkragen langs het Veluwerandmeer zijn / waren momenteel sterk verruigd. De bovengrond is afgegraven waardoor er een plas-dras situatie ontstaat en een verschraling van het grasland. Het vrijgekomen materiaal, circa 36.000 m3 is verwerkt binnen het werkgebied. Deels is de bestaande waterbodem van het Veluwemeer verhoogd zodat groeiomstandigheden voor het riet verbeteren en deels zijn de oude strandwallen hersteld. De aanwezige afrasteringen zijn ook vervangen.

De gronden zijn in beheer van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De rijke bovengrond en de rietplaggen zijn verwerkt in de uitbreiding rietzone waterzijde, zodat zich hier snel riet kan ontwikkelen. De zanderige arme ondergrond is verwerkt in een strandwal waar zich schraalgrasland kan ontwikkelen. Schraalgraslanden zijn, ecologisch gezien, erg aantrekkelijk. Dit project is één van de laatste inrichtingsmaatregelen van de Integrale Inrichting Veluwe Randmeren (IIVR).

Projectomschrijving:
Herstel rietoevers

Locatie:
Hierden en Doornspijk

Opdrachtgever:
Coöperatie Gastvrije Randmeren

Inschrijfsom:
€ 360.000,- excl. btw

Periode van uitvoering:
Januari – maart 2016

Contractvorm:
RAW-bestek