Bergbezinkkelder, Haarlem | Knipscheer Infrastructuur B.V. Bergbezinkkelder, Haarlem – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Bergbezinkkelder, Haarlem

Realisatie bergbezinkkelder Haarlem

Aanneemsom: € 350.000,- (bij benadering)

 

De uitgevoerde werkzaamheden voor realisatie van de bezinkkelder te Haarlem bestonden hoofdzakelijk uit:

– het aanbrengen, in stand houden en trekken van stalen damwand t.b.v. bouwkuip;

– het berekenen en ontwerp van stalen damwand en uitvoeren van trilling metingen;

– het heien van betonnen palen inclusief verwijderen paalkoppen;

– het maken van tekeningen en berekeningen betonconstructies;

– het toepassen van rand, vloer en wand bekistingen;

– het realiseren van betonnen vloeren, buiten en tussen wanden en het boven dek;

– het leveren en aanbrengen van RVS afdekluiken;

De werkzaamheden zijn medio mei 2011 gestart en november 2011 heeft de 1e opname en oplevering plaatsgevonden voor bovengenoemd project. In de onderhoudstermijn zijn nog enkele aanvullende en resterende werkzaamheden uitgevoerd. Alle werkzaamheden en leveranties zijn naar tevredenheid van Directie afgerond en opgeleverd conform de overeengekomen uitvoeringtermijn.

bergbezink kelder 5 bergbezink kelder 4 bergbezink kelder 6 bergbezink kelder 7 bergbezink kelder 8