Realisatie Ecozone, Almere | Knipscheer Infrastructuur B.V. Realisatie Ecozone, Almere – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Realisatie Ecozone, Almere

Realisatie Ecozone te Almere

Aanneemsom: € 190.000,- (afgerekend bedrag bij benadering)

Omschrijving belangrijkste werkzaamheden en leveranties:

– het verrichten van grondwerk (ca. 40.000 m3) ;

– het verwijderen van bestaande oeverbeschoeiing;

– het leveren en aanbrengen van drainage;

– het leveren en aanbrengen van een zwaluwenwand;

– het leveren en aanbrengen van twee schanskorven;

– het aanbrengen van groenvoorzieningen (bomen, heesters, rietkraag, moerasplanten e.d.);

– het leveren en aanbrengen van hekwerk, straatmeubilair e.d.;

– het aanbrengen van ruiterpad;

– het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

ecozone1 ecozone2 ecozone3 ecozone4