Geluidsschermen A2, Nieuwegein | Knipscheer Infrastructuur B.V. Geluidsschermen A2, Nieuwegein – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Geluidsschermen A2, Nieuwegein

Realisatie geluidscherm langs de A2 te Nieuwegein.

Aanneemsom: € 650.000,- (afgerekend bedrag bij benadering)

Opdrachtgever: Gemeente Nieuwegein

 

Omschrijving belangrijkste werkzaamheden en leveranties m.b.t. geluidscherm te Nieuwegein :

– aanbrengen fundering geluidscherm en grondkerende elementen;

– plaatsen geluidscherm bovenop grondwal langs de A2;

– grondwerk t.b.v. geluidscherm, inspectiepad en beplanting;

– aanbrengen overkluizingen van beton en staal;

– reken- en tekenwerk diverse constructieonderdelen;

– aanbrengen en onderhouden van beplantingen;

– toepassen van verkeersmaatregelen, monitoring meetwerk, veiligheidsvoorzieningen e.d.

 

Uitvoeringsperiode: 2e t/m 4e kwartaal 2013

1 a2 scherm 2 a2 scherm 3 a2 scherm 4 a2 scherm 5 a2 scherm 6 a2 scherm 7 a2 scherm