Reconstructie Gordingweg, Almere | Knipscheer Infrastructuur B.V. Reconstructie Gordingweg, Almere – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Reconstructie Gordingweg, Almere

Herstellen en sanering bedrijventerrein Gordingweg gebied 3.Z.2 en 3.Z.6 te Almere-Buiten

Aanneemsom: € 750.000,- (afgerekend bedrag bij benadering)

 

De uitgevoerde werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit:

– het verrichten van opruimingswerkzaamheden;

– het verrichten van grondwerk;

– het verrichten van asbestsaneringswerkzaamheden conform SC530;

– het verrichten van saneringswerkzaamheden;

– het aanbrengen van drainage;

– het aanbrengen van riolering;

– het aanbrengen van rioolgemalen;

– het aanbrengen bouwstraten van betongranulaat met asfaltverharding;

– het aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen;

– het aanbrengen van groenvoorziening;

– het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

 

Uitvoeringsperiode : 2011

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA