Stationsplein, Dronten | Knipscheer Infrastructuur B.V. Stationsplein, Dronten – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Stationsplein, Dronten

Realisatie station- en busplein Dronten

Aanneemsom: € 1.279.000,-

Het project is in de periode februari – november 2012 uitgevoerd. De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd, met minimale overlast voor de omgeving, ten bevordering van doorstroom reizigers en bereikbaarheid omwonenden, bedrijven en aanliggende hulpdiensten. Alle werkzaamheden en leveranties zijn naar tevredenheid van Directie UAV afgerond en opgeleverd binnen de uiteindelijk overeengekomen uitvoeringtermijn. De uitgevoerde werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit civiele werkzaamheden rondom het treinstation te Dronten. Betrof de realisatie van het busstation, uitbreiding van het stationsplein en de reconstructie De Noord te Dronten. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste activiteiten:

– het verrichten van diverse opruimingswerkzaamheden

– het verwijderen van riool en persleiding

– graven, vervoeren en verwerken grond

– het (ver)leggen van beton- en kunststofriool, verbeteren van riool

– het leveren en verwerken zand

– leveren en verwerken funderingsmaterialen

– leveren en verwerken asfaltverhardingen (incl. markeringen)

– het leveren en (machinaal) verwerken van bestrating materialen

– het leveren en verwerken (deels gefigureerd en gekleurd) beton t.b.v. busbaan en fietspad

– realisatie van abri’s nabij bushaltes (betonfundering, staalconstructie en kunststof panelen)

– leveren en aanbrengen van straatmeubilair (verkeersborden, afvalbakken, hekwerk, infoborden)

– realisatie van grondwerk, betonnen keerwand en fietsenstalling op aansluitend Prorail terrein

– het leveren en verwerken van diverse prefab betonelementen t.b.v. terreininrichting

– constructieberekeningen (en tekenwerk) ten behoeve van civiele betonconstructies

– uitvoeren benodigde verkeersmaatregelen

– bijkomende werkzaamheden

012 013 014 P1000671 P1000676 P1000677 P1000679 002 001 003 stationsplein Dronten klein