Kademuurconstructie in Almere-Poort bijna gereed

Website

De realisatie van een gemetselde kademuur constructie en bijbehorende terreinafwerking vordert gestaag in Almere-Poort.