Beschoeïngen en Damwanden | Knipscheer Infrastructuur B.V. Beschoeïngen en Damwanden – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Het vakkundig aanleggen of renoveren van damwanden en beschoeiingen hoort ook bij het werkpakket van Knipscheer Infrastructuur.

Enkele  uitgevoerde waterbouwkundige projecten zijn:
– Herprofileren oevers & vervangen beschoeiing te Lelystad, aanneemsom: € 611.000,-
– Realisatie duurzame oevers in de regio Zuid Waterschap Zuiderzeeland (perceel 2 en 3), aanneemsom € 1.200.000,-
– Aanleg van een insteekhaven Schootsveld te Zeewolde, traject Pagasus, aanneemsom € 623.000,-
– Realisatie natuurvriendelijke oevers en bijbehorend grondverzet Wisenttocht te Dronten, aanneemsom € 487.000,-
– Realisatie natuurvriendelijke oevers en vervangen beschoeiingen Noordertocht en Meeuwentocht te Dronten, aanneemsom € 300.000,-
– Aanbrengen en onderhoud van oevervoorzieningen Flevoland, aanneemsom € 248.671,-