Drainageonderhoud | Knipscheer Infrastructuur B.V. Drainageonderhoud – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Onderhoud van het drainagesysteem
Het behoeft geen betoog dat indien een drainagestelsel wordt aangelegd, dit ook onderhouden moet worden om de infiltratie en afvoer te continueren. De drainage kan onder meer verstopt gaan zitten door bijvoorbeeld ijzeroxidatie, wortelingroei, vervuiling met zand etc. Door het regelmatig reinigen middels doorspuiten van drainages kunnen verstoppingen voorkomen worden.

De drainage die uitmondt in een sloot of gracht kan van daaruit over circa 350m lengte worden gereinigd. Bij andere drainagesystemen worden zogenaamde doorsteekpunten toegepast van waaruit de drainage kan worden gereinigd. Ook via de lozingspunten in de RWA (regenwaterafvoer) putten kan de drainage worden gereinigd. De putjes zijn door middel van een stalen deksel met het opschrift “drainage” aan de oppervlakte zichtbaar.

Doorspuitapparatuur t.b.v. drainageonderhoud
De meest gebruikte doorspuitapparatuur om drainage te reinigen is een op een tractor gemonteerde hydraulische drukpomp waaraan een haspel met slang is gemonteerd die het water via een speciale stalen sproeikop onder druk (30 bar) voor- en later achterwaarts in de drainage spuit. Wij bezitten twee tractoren met doorspuitapparatuur.

Doorspuitfrequentie
In de Flevolandse Gemeenten spuit men de drainages vaak om de 2 jaar door. Het regelmatig doorspuiten van de drainages voorkomt een daadwerkelijke verstopping van drainages ten gevolge van ijzerafzettingen (ijzeroxidatie). De ervaring leert dat bij een langer uitstel van onderhoud meer kan bestaat op verstoppingen welke alleen verholpen kunnen worden wanneer de drainage ter plaatse wordt hersteld, wat meer kosten met zich meebrengt dan het periodiek doorspuiten van drainage.

Knipscheer heeft ook de mogelijkheden en apparatuur om de grondwaterstanden continu te meten, zo kan noodzaak van drainage op de locaties bepaald worden.

Voor meer informatie of adviezen kunt u zich richten tot Knipscheer Infrastructuur !

drain 1  drain 3