Grondwerken | Knipscheer Infrastructuur B.V. Grondwerken – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Van de aanleg van sportvelden, plantsoenen, grachten en terpen tot en met groot grond-verzet. Het bedrijf beschikt over een groot assortiment aan materieel om grondwerken goed maar ook snel te kunnen uitvoeren.

Enkele projecten met grootschallig grondverzet zijn:
– Herinrichting natuur- en recreatiegebied Horsterwold te Zeewolde, aanneemsom € 2.000.000,-
– UAV-GC project Flevolandschap, herinrichting van natuurgebied EHS de ‘Rotterdamse Hoek’ te Creil, aanneemsom € 300.000,-
– Aanleg van een insteekhaven Schootsveld te Zeewolde, traject Pagasus, aanneemsom € 623.000,-
– Realisatie natuurvriendelijke oevers en bijbehorend grondverzet Wisenttocht te Dronten, aanneemsom € 487.000,-
– Realisatie natuurvriendelijke oevers en vervangen beschoeiingen Noordertocht en Meeuwentocht te Dronten, aanneemsom € 300.000,-
– Voorbereidend grondverzet en realisatie duikerconstructies Homeruskwartier te Almere-Poort, aanneemsom € 890.000,-
– Aanleg voorbelasting Pampusweg te Almere-Poort, aanneemsom € 850.000,-