Infra Service | Knipscheer Infrastructuur B.V. Infra Service – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Als Knipscheer Infrastructuur verzorgen wij voor een groot aantal opdrachtgevers verkeersafzettingen, omleidingen en verkeersregelaars ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden of nieuwe werken. Tevens verzorgen wij bebording en afzettingen bij evenementen, concerten, ongelukken of andere calamiteiten. Wij beschikken over een groot aantal materieelstukken, verkeersregelaars en veiligheidsmensen (VHM, ProRail) om alle verkeerstromen in goede banen te leiden, van fietsers, voetgangers, auto’s tot en met het treinverkeer.

BEHEER EN ONDERHOUD

Knipscheer BV voor beheer en onderhoud van civieltechnische werken. Wij verzorgen het onderhoud, en een snelle inzet bij calamiteiten, in de verschillende gemeentelijke of provinciale beheersgebieden. Dit betreft zowel het vervangen van bebordingen alsook herstel van allerlei soorten verhardingen en watergangen alsook herstel van de afwatering / leidingwerk.

Voor het gehele pakket van integraal onderhoud terreinen en gebouwen, zie www.onderhoud-infra.nl !

Daarnaast reinigen wij een variatie aan infra-objecten en oppervlakken.  Zie Knipscheer Infra-Clean.