Natuurontwikkeling | Knipscheer Infrastructuur B.V. Natuurontwikkeling – Knipscheer Infrastructuur B.V.

De laatste jaren heeft het bedrijf met behulp van ervaren vakkundige eigen machinsten en materieel diverse natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd.
Onderstaande referenties spreken voor zich. Naast de daadwerkelijke uitvoering worden wij graag ook al in het voortraject betrokken.

Enkele recent uitgevoerde projecten zijn:

– Herinrichting natuurgebied Horsterwold te Zeewolde, aanneemsom € 2.200.000,-

– Realisatie duurzame oevers in de regio Zuid Waterschap Zuiderzeeland (perceel 2 en 3), aanneemsom € 1.200.000,-

– UAV-GC project Flevolandschap, herinrichting van natuurgebied EHS de ‘Rotterdamse Hoek’ te Creil, aanneemsom € 300.000,-

– Uitvoering grondwerk Eco-zone Pampus incl. zwaluwenmuur, aanneemsom: € 152.000,-

– Herprofileren oevers & vervangen beschoeiing te Lelystad, aanneemsom: € 611.000,-

– Realisatie natuurvriendelijke oevers en bijbehorend grondverzet Wisenttocht te Dronten, aanneemsom € 487.000,-

– Realisatie natuurvriendelijke oevers Noordertocht en Meeuwentocht te Dronten, aanneemsom € 300.000,-

– Natuurinrichting Landgoed Roggebotstaete (incl. stuw en wandelpaden), aanneemsom ca. € 200.000,-