Op de alle websites van de Knipscheer Infra-Groep / Knipscheer Holding B.V. worden functionele- en analytische cookies gebruikt. Deze cookies zorgen ervoor dat de website optimaal presteert en wij inzicht krijgen hoe de website gebruikt wordt.

Hieronder vallen de volgende websites:
https://knipscheer.com
https://infrastructuur.knipscheer.com
https://rail-infra.knipscheer.com
https://infra-clean.knipscheer.com

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies om de website juist te laten functioneren, bijvoorbeeld voor het invullen van contactformulieren.

Analytische cookies
Om beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites, gebruiken we analytische cookies. Gegevens die hiervoor gebruikt worden, zijn anoniem en niet traceerbaar.

Cookies uitschakelen
Als u kiest om cookies uit te schakelen, worden er geen cookies geplaatst. Het kan dan zijn dat video’s, afbeeldingen of formulieren niet correct werken. Functionele en analytische cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Privacy
Knipscheer Holding B.V. gebruikt uw gegevens die ingevuld zijn via het contactformulier enkel voor de doeleinden waarvoor u deze heeft ingevuld. Indien mogelijk, werken wij met anonieme gegevens. Uiteraard wordt er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan, zoals door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) van ons wordt verlangd.

Email Disclaimer
De informatie verzonden per e-mailbericht vanuit Knipscheer Infrastructuur, Knipscheer Rail-Infra en Knipscheer Infra-Clean (Knipscheer Infra Groep) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het betreffende bedrijfsonderdeel, niet toegestaan. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. De Knipscheer Infra-Groep staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan en kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.