Realisatie Upcycle Center Almere | Knipscheer Infrastructuur B.V. Realisatie Upcycle Center Almere – Knipscheer Infrastructuur B.V.

Realisatie Upcycle Center Almere

Knipscheer Infrastructuur heeft geheel 2017 gewerkt aan de bouw van het Upcyclecentrum in Almere-Haven (project is eind 2016 openbaar aanbesteed). De afdeling Civiele betonbouw heeft niet eerder een dergelijk groot bouwkundig project gerealiseerd. Het Upcyclecentrum is vooral uniek omdat een groot deel van de bouw­materialen bestaat uit gerecycled materiaal. Een duurzaamheidsgedachte die perfect past bij de locatie: immers straks zal het Floriade-terrein de ‘voortuin’ zijn van het centrum.

In het gebouw zijn veel recycling-details blijvend zichtbaar. In het kader van circulaire economie waren wij verplicht om een aantal onderdelen her te gebruiken. Alle delen die niet in de hoofddraagconstructie van de staalconstructie zitten zijn van hergebruikt materiaal. Die delen hebben ook een andere kleurstelling in het gebouw.

Ook is vijftien procent van het grind in de betonvloer vervangen door granulaat, dat vrij is gekomen bij de sloop van het voormalige gebouw op deze locatie. Het tegelwerk bestaat uit restpartijen die zijn vrijgekomen bij diverse bouwprojecten waar Knipscheer en/of de gemeente Almere bij betrokken zijn geweest. Het hekwerk, de hardhoutenaanslagen op het perron en de beplating van het beheerdersgebouw zijn deels gebruikt. En tot slot een wat minder zichtbaar item: hergebruik van grijs water. Regenwater wordt opgevangen in een opslagtank van zesduizend liter. Dat water wordt hergebruikt in onder andere de toiletten. Alle onderdelen in het sanitaire deel van kranen tot het elektrotechnische deel zijn zoveel mogelijk vervaardigd van hergebruikte (rest)materialen.

Hergebruik materialen

De eerste paal voor het innovatieve project werd in maart 2017 aangebracht. Sindsdien is het bouwteam van Knipscheer veel wijzer geworden over de manier en mogelijkheden van duurzaam bouwen. Het verkrijgen van gecertificeerd materiaal voor in de staalconstructie was de grootste uitdaging. Met name de herleidbaarheid is een lastige. Dit zorgt ook voor een extra kostenpost. Qua inkoop van materialen is het een stuk goedkoper uit, maar de maatregelen die je extra moet treffen maken het niet goedkoper. Deze manier van bouwen is relatief nieuw. Denk bijvoorbeeld aan de onderlinge afstemming en het opleverdossier. Daarin leggen we alle producten die gebruikt zijn vast. Zo kan men later, als dit gebouw over pakweg vijftig jaar gesloopt wordt, zien welke materialen nog restwaarde hebben en welke niet.

Modulaire opbouw

Na het heiwerk is direct gestart met het realiseren van de gewapende betonvloeren. Vanuit de BRL7700 “aanleg en herstel van bodembeschermende voorzieningen” realiseert het bedrijf jaarrond al vele vloeistofdichte betonvloeren. Op een groot deel van de betonvloer zijn vervolgens prefab betonnen modules geplaatst / gemonteerd waarin werkruimten zijn gecreëerd (modules kunnen eenvoudig verwijderd en hergebruikt worden bij sloop van het pand). Bovenop deze ruimten kunnen de gebruikers hun afval (wat is afval?) inleveren waarbij er per deelstroom inname punten zijn gemaakt. Het vrijkomende materiaal krijgt zoveel mogelijk een herbestemming.

Het upcycle center is geheel overkapt om te voorkomen dat de reststromen nat worden. Daarnaast maakt de overkapping het voor inwoners en medewerkers behaaglijk bij het scheiden, inleveren en hergebruiken van reststromen. Het dak is tevens voorzien van zonnepanelen.

Opening – gebruikers

Het centrum wordt in december 2017 geopend voor de inwoners van Almere-Haven, begin 2018 is de opening voor de rest van Almere. Het Upcycle Centrum krijgt ook een educatieve rol. Het educatieve aspect is een belangrijk onderdeel van het Upcycle centrum. De educatieruimte van het Upcycle centrum kijkt uit over het Floriade-terrein. Daar wordt straks tijdens (en ná) de Floriade ook voorlichting gegeven over het bouwen met gerecyclede bouwmaterialen. Het is ook de plek waar inwoners, scholieren, studenten en producenten uitgedaagd zullen worden oplossingen te bedenken op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken. Een ander (uniek) onderdeel is dat er voor een periode van telkens anderhalf jaar aan drie innovatieve ondernemers werkateliers ter beschikking wordt gesteld. Deze ondernemers hebben als doel om te zorgen voor optimaal hergebruik van afgedankte materialen en maken daarvan nieuwe producten met veel potentiele meerwaarde. Zowel financieel, milieutechnisch als sociaal-maatschappelijk. Hiermee wordt het Upcycle Centrum het vliegwiel voor de lokale circulaire economie.

Als Knipscheer Infrastructuur zijn wij trots en blij dat wij dit vooruitstrevende Upcycle Centrum succesvol voor de Gemeente Almere mochten realiseren.

Kader

Projectomschrijving:  Bouw van het Upcycle Center te Almere-Haven

Opdrachtgever: Gemeente Almere
Opdrachtsom: € 2.400.000,- excl. btw
Periode van uitvoering: februari – december 2017
Contractvorm: Stabu
Bijzonderheden: zoveel mogelijk hergebruik van bij sloop vrijgekomen (bouw)materialen